โครงการเสียงที่เห็น (Sound for Seeing) จ.สงขลา

“นักจัดรายการวิทยุ” กลุ่มคนที่ใช้เสียงเป็นส่วนสำคัญในหน้าที่การงาน การได้ใช้เสียงให้เป็นประโยชน์ พวกเขาเลือกอ่านหนังสือ บันทึกเทป แปลงไฟล์เก็บใส่ซีดี และส่งต่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ฟัง