โครงการธนาคารใบไม้

หมอกควันจากการเผาใบลำไยน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนขึ้น กลุ่มละอ่อนอาสาซึ่งนำโดย “สันต์ – วสันต์ ซาวบุญทัน” จึงอาสาที่จะช่วยหาวิธีการแปรรูปใบลำไยให้กลายเป็นปุ๋ยหมัก เปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่มีค่าให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเกษตรของชุมชน