แม้เจอ COVID แต่ชีวิตต้องไปต่อ…กลุ่มเยาวชนตำบลแม่คือ เชียงใหม่ ร่วมใจทำเพจเฟสบุ๊ค “นานาสินค้าตำบลแม่คือเชียงใหม่” หวังช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่มีช่องทางขายสินค้าเพิ่มหลังได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เมื่อโควิดเป็นพิษกับเศรษฐกิจชุมชน…กลุ่มเยาวชนตำบลแม่คือ “เยาวชนแม่คือ 5G เจ้า” จึงลุกขึ้นมาทำเพจเฟสบุ๊คขายของดีในตำบล “นานาสินค้าตำบลแม่คือเชียงใหม่” หวังเพิ่มช่องทางขายสินค้าแก่ผู้ประกอบการใน ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19

กลุ่มเยาวชนแม่คือ 5G เจ้า เป็นกลุ่มเยาวชนนักกิจกรรมที่เป็นผู้นำทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลแม่คือมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในการริเริ่มและลงมือทำ “โครงการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลแม่คือ” ในโครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563 สนับสนุนโดยมูลนิธิวายไอวายและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการดังกล่าว ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมงานเยาวชนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการจัดทำเฟซบุ๊กเพจ และการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้าในตำบลแม่คือมีรายได้มากขึ้น

แม้น้อง ๆ กลุ่มเยาวชนแม่คือ 5G เจ้า จะรู้ว่าในตำบลแม่คือมีผลิตภัณฑ์ชุมชนเด็ด ๆ อยู่หลายชนิด หลายแบรนด์ แต่การจะทำเพจขายสินค้าให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงก็จำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากเพียงพอ น้อง ๆ จึงพากันลงพื้นที่ พบปะ สร้างความสัมพันธ์ และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และน้อง ๆ ยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเพจเฟสบุ๊คและการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ เพื่อเตรียมตัวลุยกับการสร้างเพจต่อไป

เมื่อรวบรวมข้อมูลและเริ่มสร้างเพจ น้อง ๆ ก็ได้มีการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อออกแบบและวางระบบการขายสินค้าร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานงานร่วมกันเมื่อเปิดขายในเพจจริง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน

6 เดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในที่สุด เพจ Facebook นานาสินค้าตำบลแม่คือเชียงใหม่ ก็เกิดขึ้นจริง และเปิดจำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพ ของชาวตำบลแม่คือแล้ว โดยมีทีมแอดมินเป็นน้อง ๆ ชาวเยาวชนแม่คือ 5G เจ้า คอยจำหน่ายสินค้า ชาว YIM ฝากเพื่อน ๆ พี่ ๆ เข้าไป กดไลค์ กดแชร์ และเลือกซื้อสินค้าดี ๆ กันที่ เพจ Facebook นานาสินค้าตำบลแม่คือเชียงใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ เยาวชนและผู้ประกอบการตำบลแม่คือด้วยนะจ้ะ