โครงการ Creative Culture ปี 62

ผู้เขียน : ZaaZaa

วันนี้ซ่าจะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมของโครงการ Creative Culture ปี 62 คือกิจกรรม Dj. Academy ครั้งที่ 1 ครั้งนี้เป็นการฝึกทักษะการเป็นนักสื่อสารที่ดีเป็นอย่างไร หลังจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ผ่านไปแล้ว น้องๆที่ได้รับจากอบรมในครั้งนี้ จะไปหาทีมเพื่อมาลงสมัครและคัดเลือกเพื่อเป็นดีเจที่จะมาจัดรายการวิทยุ

กิจกรรมในการอบรมน้องๆมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก ได้มีการระดมความคิดเห็นในหัวข้อและประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสารและได้มีการนำเสนอในหัวข้อและประเด็นของกลุ่มตนเอง พี่ซ่าเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆผู้เข้าร่วมทุกคนเลยค่ะ อีกอย่างพี่คิดว่าน้องๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งใจที่อยากจะเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีและสามารถสื่อสารออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากเห็นความตั้งใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว พี่ซ่าว่าพื้นที่ในสามจังหวัดของเราน่าจะมีนักจัดรายการวิทยุที่สร้างสรรค์และพร้อมที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ไม่มากก็น้อยแน่ๆ