โครงการการสร้างแอพพลิเคชั่นเกม AR “ARONE” เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ดำเนินงาน : จ.เชียงใหม่
สนับสนุนโดย : โครงการเยาวชนประกอบฝันสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น (YIM61)

ด้วยความสนใจในเทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านโปรแกรมการสร้างเกมที่ได้เรียนรู้มา ประกอบกับทักษะด้านศิลปะ และความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้กลุ่มเด็กบ้านเรียนรวมตัวกันคิดสร้างแอพพลิเคชั่นเกม AR ที่ใช้เป็นสื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ง่ายและน่าสนใจมากขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ARONE”

ทีมงานโครงการ ARONE

โครงการการสร้างแอพพลิเคชั่นเกม AR “ARONE” เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นเกม AR “ARONE” ที่ใช้เป็นสื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ง่ายและน่าสนใจมากขึ้น

การสร้างภาพจำลองอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เกม ARONE สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Construct 2 มีการนำเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ซึ่งเป็นการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนในโปรแกรมเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นภาพและสถานการณ์จำลอง วัตถุเสมือนที่พูดถึงนี้เป็นวัตถุที่ไม่มีอยู่ในโลกความจริง แต่ผู้ใช้จะสามารถเห็นได้เมื่อมองผ่านอุปกรณ์บางอย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แว่นตา VR ฯลฯ ทำให้ผู้ใช้เหมือนได้ประสบกับเหตุการณ์จำลองนั้นจริง ๆ และมีการนำเทคโนโลยี GPS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการบอกตำแหน่งของวัตถุต่าง ๆ บนโลกผ่านดาวเทียมมาใช้ในการนำทางในตัวเกม เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเดินทางไปที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือยุคใหม่เกือบทั้งหมด ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เพื่อที่จะใช้งานแอพพลิเคชั่นเกมนี้

ภาพบรรยากาศการทำงาน

ปัจจุบัน เกม ARONE ยังคงต้องพัฒนาต่อไป แต่สามารถทดลองเล่นได้ด้วยใช้เสื้อที่มี QR Code สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมได้ที่เพจ Facebook ARONE

การทดลองเล่นเกมบนเสื้อที่มี QR CODE