มาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากชาว YIM ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทั้ง YIM รุ่นแรก จนรุ่นปัจจุบันที่ www.yimproject.org

มูลนิธิวายไอวายขอเชิญเยาวชนชาว YIM ตลาดประกอบฝันทุกรุ่น ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหว ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว วิดิโอข่าว ตลอดจนบทความบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในมุมมองของผู้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ไม่ว่าข่าวนั้นจะเป็นข่าวเล็ก ข่าวใหญ่ www.yimproject.org จะเป็นพื้นที่ให้พวกเราได้ส่งเสียงมาสื่อสารกัน

สำหรับผู้ที่สนใจส่งข่าวมาเผยแพร่ใน www.yimproject.org สามารถส่งข่าวมาได้ที่ yimproject.cm@gmail.com

สามารถดูรายละเอียดในการส่งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://yimproject.org/join-us/

ใครที่อาจจะเขียนข่าวยังไม่ได้ เรามีแบบฟอร์มให้กรอก แล้วทางทีม admin จะช่วยปรับเนื้อข่าวให้จ้า

อย่าลืมส่งข่าวกันมานะ….เราอยากฟังเรื่องราวจากคุณ