มีไอเดียแต่ส่งไม่ทัน? ตลาดประกอบฝันเปิดรับรอบ 2!

ถ้าคุณคือเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีพลัง พร้อมผลักดันและสร้างการเปลี่ยนแปลง (ระยะเวลาทำโครงการไม่เกิน 6 เดือน)
✅ รวมกลุ่ม 5 คน อายุ 13 – 25 ปี
✅ กรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม เชียงใหม่
✅ ดาวน์โหลดใบสมัคร http://bit.ly/yim63form2
✅ ส่งมาที่ yimprojects@gmail.com

งบสนับสนุน​
✅ กรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม และเชียงใหม่ โครงการละ 20,000 บาท

ด่วน ! ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 มิถุนายน 2563

การส่งใบสมัคร ตั้งชื่ออีเมลว่า “สมัครโครงการตลาดประกอบฝัน_ชื่อทีม” และส่งมาที่อีเมล yimprojects@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: โบว์ 082-596-4219, สร้อย 062-296-1150

Facebook: www.facebook.com/whyiwhy
ประกาศผลโครงการ รอบที่ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนภายใน 31 มิถุนายน พ.ศ. 2563

#ลงมือทำคือคำตอบ #Itstimetotakeaction #YIM63