ประกาศผลทีมที่ผ่านคัดเลือกรอบสุดท้าย โครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563

ประกาศผลทีมที่ผ่านคัดเลือกรอบสุดท้าย โครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563

เมื่อ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา โครงการตลาดประกอบฝัน พ.ศ.2563 ได้จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการย่อย รอบสุดท้าย ทาง Zoom Meeting Application ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชนอย่างมีส่วนร่วมและการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แก่เยาวชน ได้แก่

  1. คุณศุภวิชช์ สงวนคัมภ์ธรณ์ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  2. คุณทศพล กฤษณบุตร ผู้จัดการโครงการ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ ชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)
  3. คุณนิตยา นิมิตรพรสุโข รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลโครงการย่อยของแต่ละทีมอย่างละเอียด และได้ให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการย่อยของทุกทีมอย่างเข้มข้น

คณะกรรมการลงมติให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 20 ทีม และให้พัฒนาโครงการเพื่อนำส่งพิจารณาอีกครั้ง 3 ทีม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภททุนไม่เกิน 50,000 บาท

ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดเลือก แบบมีเงื่อนไข
*มีข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องปรับแก้ให้เรียบร้อยก่อนการสนับสนุนทุน
1. ทีม Youtuber เยาวชนคนสร้างสื่อ1. ทีมเยาวชนแม่คือ 5G เจ้า
2. ทีม CHC Fang Team2. ทีมพลังวัยรุ่นเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
3. ทีมจิตอาสา แคร์ แชร์ ทีม3. ทีมคุณ (นะ) ทำ

ประเภททุนไม่เกิน 20,000 บาท

ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดเลือก แบบมีเงื่อนไข
*มีข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องปรับแก้ให้เรียบร้อยก่อนการสนับสนุนทุน
1. ทีม AO-PER1. ทีม ATD Teens
2. ทีมอะไรดี2. ทีมชมรมอาสายุวกาชาด มศว.
3. ทีมก้อนดิน3. ทีม RAKKAI
4. ทีม Adjust Zero
5. ทีม Go the Whole 5 Yards
6. ทีมชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. ทีม GTH-Gay Teens
8. ทีม SKP Wonder Dream
9. ทีมต๊ะต่อนยอนละอ่อนแจ่ม (สร้างฝัน)
10. ทีม Green Ranger Jr.
11. ทีม ลาหู่บ้านสันธาตุ 2

สำหรับทีมต่อไปนี้ คณะกรรมเห็นว่าควรให้พัฒนาโครงการและส่งเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง

  1. ทีม ต่อให้เต็ม
  2. ทีม TARON
  3. ทีมเยาวชนรักษ์โลก

โครงการตลาดประกอบฝัน ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือก หลังจากนี้ ทีมโครงการตลาดประกอบฝันจะมีการประสานงานกับน้อง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการย่อยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และการเตรียมตัวเข้าร่วมค่ายปฐมนิเทศ ในวันที่ 17 – 19 กรกฎาคมนี้ต่อไป