วิกฤตโควิดยังไม่ซา ตลาดประกอบฝันขยายเวลาเปิดรับโครงการเพื่อชุมชนถึง 31 พ.ค. นี้

โครงการตลาดประกอบฝัน (YIM63) โดยมูลนิธิวายไอวายร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนเด็กและเยาวชนไทย อายุ 13 – 25 ปี ในเขตกรุงเทพ นนทบุรี นครปฐม รวมตัวกัน 5 คน ปั้นความฝันเพื่อสังคมเป็นโครงการระยะสั้น 6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค. 63) สมัครคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุนทุนดำเนินกิจกรรม โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเจอเพื่อนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจเดียวกัน เปิดรับสมัครถึง 31 พ.ค. นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: โบว์ 082-596-4219, สร้อย 062-296-1150
Facebook: www.facebook.com/whyiwhy
ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

#ลงมือทำคือคำตอบ #Itstimetotakeaction #YIM63