24 โครงการเพื่อท้องถิ่น YIM59 เชียงใหม่ & ลำพูน ออกสตาร์ทอบอุ่น รองนายก อบจ. เชียงใหม่ร่วมให้กำลังใจเยาวชนจิตอาสา

ตัวแทนเยาวชนจิตอาสาผู้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์เพื่อท้องถิ่นทั้ง 24 โครงการร่วมร้อยคน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ โดยมีท่านไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมให้กำลังใจเหล่าเยาวชนจิตอาสา

หลังจากผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นมาจนถึงรอบสุดท้ายเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โครงการหนุนเสริมเยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น หรือ YIM 59 เชียงใหม่&ลำพูน ได้เชิญชวนเยาวชนผู้ดำเนินโครงการเพื่อท้องถิ่นทั้งในเชียงใหม่และลำพูน รวมทั้งพี่เลี้ยงโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายปฐมนิเทศ : เตรียมความพร้อมสู่การทำโครงการเพื่อชุมชน” เมื่อ 1 – 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการทำงานจริงตามโครงการของตนเอง โดยในกิจกรรมดังกล่าว ทีมงานกลุ่มวายไอวายได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการรู้จักตนเองและเข้าใจทีม การพัฒนาโครงการ และการบริหารจัดการโครงการ ถือเป็นการนับหนึ่งโครงการสร้างสรรค์เพื่อท้องถิ่นจากมันสมองของเยาวชนทั้ง 24 โครงการไปด้วยกัน

พร้อมกันนี้ โครงการ YIM 59 เชียงใหม่&ลำพูน ยังได้รับเกียรติจากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คุณไพรัช ใหม่ชมภู เป็นตัวแทนผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ โดยคุณไพรัชได้แสดงความชื่นชมในจิตอาสาของเหล่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมให้กำลังใจให้ทำโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามที่ตั้งใจ

โครงการ YIM 59 เชียงใหม่ & ลำพูน ดำเนินโครงการกลุ่มวายไอวาย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจของ why i why หรือเว็บไซต์ www.yimproject.org