โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคม จ.บุรีรัมย์

องค์กร/จังหวัด เครือข่ายเด็กและเยาวชน จ.บุรีรัมย์ (คย.บร.)
พื้นที่ที่ดำเนินโครงการ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

จากความกดดันที่ถูกมองว่าเป็นวัยรุ่นทำตัวไร้สาระ ไม่สามารถทำงานอะไรด้วยตัวเองได้ และความไม่ไว้วางใจจากผู้ใหญ่ เป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นในปี พ.ศ.2546 กิจกรรมที่ “หนึ่ง – ปิยะดา สกุลศรี” และกลุ่มเยาวชนใน จ.บุรีรัมย์ รวมตัวกัน ริเริ่มและลงมือทำในขณะนั้นมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ ธนาคารขยะ, วิทยุชมชน, ศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน และโรงละครหุ่นมือ ที่เริ่มจากเล็กๆ ชวนน้องๆ แถวบ้านมาทำกิจกรรม เพราะตัวเองเคยได้ทำและเห็นประโยชน์ที่ได้ก็เลยอยากให้คนอื่นได้บ้าง อยากช่วยหาช่องทางให้น้องๆ ในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพตัวเองผ่านการทำกิจกรรรมต่างๆ ให้เขารู้ว่าถึงอยู่พื้นที่ห่างไกลแต่ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร จนได้รับการสนับสนุนจากโครงการตลาดประกอบฝัน 1 โครงการตลาดประกอบฝัน 1 (YIM1) โครงการฯก็เป็นรูปเป็นร่าง มากขึ้น ก่อนนี้ที่ผู้คนรอบข้างเคยสงสัยว่าเด็กกลุ่มนี้ทำอะไรกัน ก็เริ่มเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจบโครงการฯนี้ คือ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับพื้นที่ชุมชน จ.บุรีรัมย์ ทำให้เยาวชนที่มารวมตัวกันเกิดเป็นกลุ่มที่แน่นแฟ้นขึ้น และดำเนินกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมในเยาวชนด้วยกันจนเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง และเติบโตมาเรื่อยๆ ปัจจุบันกลุ่มนี้กลายเป็นผู้ประสานงานของภาคอีสานตอนบน ตอนนี้พวกเขาไม่ได้ทำงานกับเฉพาะเยาวชนในบุรีรัมย์อีกแล้ว แต่ได้ขยายตัวไปชักชวนเยาวชนในภูมิภาคเดียวกันมาช่วยกันสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมด้วย อีกทั้งยังส่งผลทำให้ผู้ใหญ่ในพื้นที่เข้าใจ ยอมรับและยื่นมือเข้าสนับสนุน ทั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ รวมไปถึงธุรกิจในชุมชนและในจังหวัดหันมาให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนมากขึ้น