เพราะบุหรี่ไม่ได้เป็นมิตร?

ความพยายามของน้องๆ เยาวชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะเป็นการลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และตกผลึกเป็นโครงการ “เสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อลดปัญหาจากภัยบุหรี่”

บ้านบนดอย แสนสะอาดตา ด้วยพลังกายาของเหล่าวัยโจ๋

อุปสรรคอย่างหนึ่ง คือ ถูกกลุ่มชาวบ้านนินทาและไม่ให้ความร่วมมือแยกขยะเท่าที่ควร จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการโดยจัดแบ่งกองกำลังออกเป็นหน่วยความรับผิดชอบ คือ หน่วยแยกขยะ หน่วยเฝ้าระวัง และหน่วยจัดการ

พี่เลี้ยงโครงการเยาวชนจิตอาสา YIM เชียงใหม่และลำพูน ร่วมเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมเยาวชนเชียงใหม่แข็งแกร่งในการสัมมนาพี่เลี้ยงเยาวชนจิตอาสา เชียงใหม่และลำพูน

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเยาวชนจิตอาสา เชียงใหม่ & ลำพูน มุ่งหวังให้พี่เลี้ยงโครงการย่อยซึ่งมีบทบาทสำคัญในการหนุนเสริมเยาวชนจิตอาสาผู้ดำเนินโครงการเพื่อชุมชนทั้ง 22 โครงการ สามารถเรียนรู้และดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

24 โครงการเพื่อท้องถิ่น YIM59 เชียงใหม่ & ลำพูน ออกสตาร์ทอบอุ่น รองนายก อบจ. เชียงใหม่ร่วมให้กำลังใจเยาวชนจิตอาสา

ตัวแทนเยาวชนจิตอาสาผู้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์เพื่อท้องถิ่นทั้ง 24 โครงการร่วมร้อยคน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ โดยมีท่านไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมให้กำลังใจเหล่าเยาวชนจิตอาสา

about why i why

คนรุ่นใหม่เป็นวัยที่มีพลังและมีศักยภาพ วายไอวายเชื่อมั่นในพลังนั้น และสนับสนุนการใช้ศักยภาพของคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในแบบที่ตัวเองถนัด

1 2 3